Posturologi

Her er du i trygge hænder

Læren om kropsholdningen

Posturologi er kort sagt læren om kropsholdningen.

Sagt på en anden måde: Hvorledes de forskellige dele af kroppen er organiseret hos dig i stående stilling og hvorledes de dertil hørende processer reguleres.

Få en bedre balance i kroppen

Posturologi er en mængde neurologiske mekanismer, som sørger for at afbalancere din krops dele i såvel bevægelse som i stående stilling. Posturologi er den måde kroppen opfatter og forbereder sig på at reagere på udefra kommende informationer/stimuleringer.

Din stilling i rummet er et resultat af muskeltonus og denne er reguleret centralt ud fra oplysninger, som hjernen får om dit øjes stilling i øjenhulen, synet, det indre øre og fodstillingen. Dertil kan bidfunktionen have indflydelse via påvirkning fra kæbenerven, som kan forstyrre informationerne fra øjnene. Forstyrrelser fra kæbenerven skyldes oftest at tænderne bides sammen, typisk om natten.

Den muskeltonus, der sørger for din stilling i rummet, er uden for viljens kontrol, hvorfor disse muskler ikke kan masseres eller manipuleres med en varig effekt.

Symptomer

Symptomerne på en forstyrrelse af det posturologiske system er typisk smerter i bevægeapparatet, såsom ondt i nakke/skulder, lændesmerter, iskiassmerter osv. Andre symptomer kan være svimmelhed, indlæringsproblemer og hovedpine. Ofte vil en posturologisk forstyrrelse vise sig tydeligt ved en synlig skævhed i kroppen.

Inden behandling undersøges du i stående stilling for, at konstatere hvorvidt du kun kan stå oprejst i afslappet stilling ved at have skævheder! Ved forskellige tests afgøres det, hvorvidt det er øjne, kæbe, fodstilling eller evt. indre øre, der skal behandles.

Behandling

Behandling vil typisk være øreakupunktur, behandling med nordpolsmagnet eller indlæg i sko. Har du spørgsmål så hold dig endelig ikke tilbage – ring eller skriv til mig i dag, så hjælper jeg. Du kan finde mine kontaktinformationer under kontakt-siden.

Menu